یکشنبه 12 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


موی خودم است! ميشاييل تومان، دی تسايت، برگردان از الاهه بقراط

تا چند سال پيش، قابل تصور نبود که عکس زنان را با چهره در روزنامه منتشر کنند. اگر "تايمز مالی" عکسی درباره نمايش موزيکال "کاباره" منتشر می‌کرد، سانسورچيان دست و پای رقصندگان را در تمامی نسخه‌های آن سياه می‌کردند. امروز اما نخستين زنان مجری در تلويزيون عربستان چهره نشان می‌دهند. يک کودتای تلويزيونی در کشوری که تا کنون مسئله‌اش بيشتر بر سر نديدن بود تا ديدن! ... [ادامه مطلب]

سياست‌زدگی و خشونت، جمشيد فاروقی

جمشيد فاروقی
در جامعه سياست‌زده خشونت تنها به رفتار خشن محدود نمی‌شود، بلکه انديشه و راهکار انديشيدن را نيز در بر می‌گيرد. سياست‌زدگی ناظر، گسترش عنصر خشونت است به حيطه نظر و اشاعه فرهنگ ارعاب در منظر. اين خشونت تنها رابطه دولت با جامعه را شامل نمی‌گردد، بلکه اين خشونت به کل جامعه سرايت می‌کند ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

درخواست خانواده های فروهر، مختاری و پوينده از مردم ايران

هم ميهنان

در آستانه دهمين سالگرد فاجعه قتل های سياسی آذر هزار و سيصد و هفتاد وهفت ياد جانباختگان اين جنايت ها، داريوش و پروانه فروهر ، محمد مختاری و محمد جعفر پوينده را به همراه ياد يکايک قربانيان قتل های سياسی در ايران گرامی می داريم .تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


ما همچنان بر خواست خود برای افشای تمامی حقايق در مورد اين جنايت های ضد بشری و تشکيل دادگاهی صالح برای رسيدگی به اين جنايت ها پای می فشاريم . کشتار دگر انديشان در ايران که به صورت سازمان يافته و ازدرون نهاد های حکومتی انجام شده ، زخم بازی است بر وجدان عمومی جامعه ايران. هر يک از ما در جايگاه خويش خود را مسؤول دادخواهی اين جنايت ها می دانيم .

با اميد به استقرار آزادی و عدالت در ايران !

خانواده های فروهر ، مختاری ، پوينده

برای اعلام پشتيبانی خود با ذکر نام و نام خانوادگی و شهر سکونت خود به آدرس زير يک ايميل بفرستيد:
daadkhahi@googlemail.com

و يا متن امضاء شده را با ذکر نام و نام خانوادگی و شهر سکونت خود به آدرس پستی زير ارسال نماييد:
تهران- خيابان سعدی - خيابان هدايت (شهيد قاعدی) – کوچه شهيد مرادزاده – پلاک ۲۲ – منزل فروهر

Copyright: gooya.com 2016