شنبه 25 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


"سياست دانشگاهی" بر مبنای "مشارکت انتقادی"، عبدالله مؤمنی

عبدالله مؤمنی
حرکت فعالين دانشجويی به سمت ترميم رابطه با بدنه و سازماندهی تشکيلاتی از طريق توجه به مشکلات صنفی و دفاع از حقوق و آزادی های آکادميک در کنار تبديل کردن دانشگاه به فضايی برای گفتگو و "پارادايم سازی" می تواند نقشه راه را پيش روی دانشجويان قرار دهد ... [ادامه مطلب]

آن ها درخت ها را هم می کشند! شکوه ميرزادگی

شکوه ميرزادگی
ما نيز به شکنجه و اعدام انسان ها اعتراض می کنيم اما اعدام درخت و آب و خاک را نيز دست کم نمی گيريم. ما از يک سو نابودی انسان را محکوم می کنيم و از سوی ديگر، نابودی هويت و فرهنگ و تاريخ او را؛ و معتقديم که، در اين ميان، تنها موجودات بی نصيب از درک اهميت فرهنگ و تاريخ و پديده های طبيعی و بشری می توانند چنين ويران کنند و بکشند و بسوزانند ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

بيانيه کانون مدافعان حقوق بشر در خصوص وضعيت منصور اسالو

کانون مدافعان حقوق بشر روز شنبه بيست و پنجم آبان ماه ۱۳۸۷ در خصوص وضعيت منصور اسالو بيانيه‌ای منتشر کرد.

بيانيه

اصول را از ياد نبريم

از هنگامی که وجدان بشری دريافت که رعايت حيثيت و کرامت انسانی ، بايد سرلوحه هر اقدام و هر گام باشد ، معاهدات بين المللی و تصميمات مجامع جهانی بر اين گرايش پای فشردند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


جای نگرانی است در شرايطی که اين اصول و بايدهای غير قابل انکار ، در مدونه ها و قوانين فهرست کتاب نظام حقوقی ما به چشم می خورد ، در عمل کمتر مورد توجه قرار می گيرد.
وضعيت اسف بار منصور اسالو در زندان بويژه رعايت احوال بيمار او ايجاب می کند که مديريت زندان با توجه به صراحت قانون زندانها تسهيلات مناسبی جهت مداوای چشم ، معالجه کليه و تمهيد يک معالجه مستمر و مفيد را تعبيه دارد . در هيچ نگرش انسانی اتهام زندانی عامل آن نخواهد بود که متهم از بهداشت، امنيت و سلامت برخوردار نباشد.

کانون مدافعان حقوق بشر
۲۵/ ۸/۱۳۸۷

Copyright: gooya.com 2016