شنبه 25 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


"سياست دانشگاهی" بر مبنای "مشارکت انتقادی"، عبدالله مؤمنی

عبدالله مؤمنی
حرکت فعالين دانشجويی به سمت ترميم رابطه با بدنه و سازماندهی تشکيلاتی از طريق توجه به مشکلات صنفی و دفاع از حقوق و آزادی های آکادميک در کنار تبديل کردن دانشگاه به فضايی برای گفتگو و "پارادايم سازی" می تواند نقشه راه را پيش روی دانشجويان قرار دهد ... [ادامه مطلب]

آن ها درخت ها را هم می کشند! شکوه ميرزادگی

شکوه ميرزادگی
ما نيز به شکنجه و اعدام انسان ها اعتراض می کنيم اما اعدام درخت و آب و خاک را نيز دست کم نمی گيريم. ما از يک سو نابودی انسان را محکوم می کنيم و از سوی ديگر، نابودی هويت و فرهنگ و تاريخ او را؛ و معتقديم که، در اين ميان، تنها موجودات بی نصيب از درک اهميت فرهنگ و تاريخ و پديده های طبيعی و بشری می توانند چنين ويران کنند و بکشند و بسوزانند ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

حسنی، امام جمعه اروميه: احمدی نژاد رئيس‌‏جمهور آينده ايران است، ايلنا

- مخالف حضور خاتمی و نوری در انتخابات رياست جمهوری هستم

تهران- خبرگزاری کار ايران
امام جمعه اروميه با کانديداتوری محمد خاتمی برای رياست جمهوری دور دهم مخالفت کرد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


آيت الله حسنی که از مخالفين سياست‌‏های خاتمی در زمان رياست جمهوری وی بود، در گفت‌‏وگو با خبرنگار"ايلنا"، اظهارداشت: من مخالف صد درصد حضور خاتمی در دور بعدی رياست جمهوری هستم.
وی درباره علت مخالفت خود گفت: ايشان آزادی را آوردند که مورد قبول قرآن و رسول الله و رهبری نيست.
آيت الله حسنی تصريح کرد: ايشان ريشه اسلام و قرآن را زدند.
وی با انتقاد از برخی از مدل‌‏های مو و لباس رايج در کشور گفت: خاتمی ريشه اسلام و قرآنی که امام خمينی آورده بود ريشه کن کرد،اين‌‏ها آزادی است که خاتمی آورد.
آيت الله حسنی همچنين درباره احتمال کانديداتوری عبدالله نوری نيز گفت: ايشان هم مثل آقای خاتمی هستند و با ايشان هم مخالفم.
امام جمعه اروميه در ادامه درباره حضور مجدد احمدی نژاد در دور بعدی رياست جمهوری نيز اظهارداشت: احمدی نژاد حتما بايد بيايد و برنده هم هست.
وی در ادامه درباره حضور ساير اصولگرايان در انتخابات اظهارداشت: اين کار هيچ اشکالی ندارد.
آيت الله حسنی تصريح کرد: از نظر من ۹۰ درصد احمدی نژاد رئيس‌‏جمهور آينده ايران است.

Copyright: gooya.com 2016