شنبه 21 آبان 1390   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

تخت جمشيد ترک خورد، عظيم ترين بناهای سنگی جهان در معرض ريزش، مهر

مرودشت - خبرگزاری مهر: ترکهای متعددی که در تخت جمشيد ايجاد شده، اين بنا را در معرض ريزش و آسيب جدی قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تخمت جمشيد همواره به عنوان يکی از بناهای شاخص ايران مطرح بوده است.

اين بنای جهانی البته مورد آسيبهای مختلفی قرار گرفته که ازجمله آن می توان به رطوبت اشاره کرد که اين بنای جهانی را مورد تهديد قرار داده است.

اما ترکهايی که اکنون در اين بنای جهانی ديده می شود نيز بر شدت آسيبهای اين بنا افزوده و اين امر نگرانی دوستداران ميراث فرهنگيرا افزوده است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
فعال ميراث فرهنگی و گردشگری و مدير انجمن دوستداران ميراث فرهنگی مرودشت با بيان اينکه ترک سنگها يکی از عظيم ترين بناهايسنگی جهان را در معرض خطر ريزش قرار داده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: يکی از موضوعاتی که با توجه به مرور زمان شاهد افزايش آن در مجموعه جهانی تخت جمشيد هستيم مربوط به افزوده شدن ترکهايی بين سنگها، ستونها و کاخهای اين مجموعه است.

محمد اسدپور افزود: زمانيکه از پلکانها وارد تخت جمشيد می شويم در دروازه ملل ستونهايی وجود دارد که اين ستونها ترکهايی خورده و جديد است.

وی ادامه داد: به مرور زمان سنگها تحت تاثير فرسايش و بارانهای اسيدی، شرايط آب و هوايی و مرور زمان فسيل شده و يکسری ترکهايی در آن به وجود می آيد و طی مدت اخير به دليل کنترل نکردن از سوی مسئولان و متخصصان اين ترکها روز به روز بيشتر شده است.

مدير انجمن دوستداران ميراث فرهنگی مرودشت در خصوص اقدامات انجام شده برای جلوگيری از ترک خوردن سنگهای مجموعه تخت جمشيد اظهار داشت: در اين مجموعه هرگردشگری بخواهد بازديدی از نقتط مختلف داشته باشد به راحتی می تواند اين ترکها را مشاهده کند از اين رو در صورت ادامه اين روند تخت جمشيد با مشکلاتی روبه رو خواهد شد.

اسدپور با بيان اينکه به راحتی روزانه به ترکها افزوده می شود، بيان کرد: در ديواره های دروازه ناتمام ترکهای ديده می شود که آجرهای آن قابل مشاهده است و علاوه بر اين کاخ صدستون نيز ترکهای زيادی برداشته که به راحتی قابل مشاهده است.

وی بيان کرد: در گذشته نيز تخت جمشيد ترکهايی داشته اما با مشاهده ترکهای مختلف در اين بنا می توان متوجه شد که بيشتر آنها مربوط به زمان حال است.

اين فعال ميراث فرهنگی با بيان اينکه ديواره کاخ موزه نيز از اين امر مستثنی نيست، بيان کرد: ترکهای اين بخش به حدی شديد است که وقتی از سمت چپ کاخ وارد موزه شويم اين ترکها را مردم عادی نيز به راحتی می توانند مشاهده کنند.

وی گفت: دردرگاه وروئی کاخ موزه شکافها .و ترکهای متعددی در بخش شرقی اين بنا قابل مشاهده است که باعث انحنای يک ستون شده است.

اسدپور با اشاره به اينکه ترکهای متعدد در کاخها به وفور ديده می شود، بيان کرد: نيازمند است کارشناسی دقيق برای جلوگيری از پيشرفت اين ترکها انجام و با برنامه ريزی از ان جلوگيری به عمل آيد.

اين فعال ميراث فرهنگی با تشريح علل اين ترکها نيز تصريح کرد: ممکن است برخی از اين ترکها مربوط به مرور زمان، رانش ويا شرايط فيزيکی و خشکسالی باشد.

وی ادامه داد: اگر اين روند ادامه داشته باشد در آينده ای نه چندان دور با فروپاشی نمای کنونی رو به رو خواهيم بود زيرا هر لحظه بر ترکهای سنگ يا ديواره ها افزوده می شود.

اسدپور با بيان اينکه اين ترکها زيبايی سايت جهانی تخت جشميد تحت تاثير قرار داده، اظهار داشت: به مسئولان امر پيشنهاد داديم که درباره علت اين ترکها تحقيق شود و مقرر شده کارشناسان برای بررسی اين موضوع و جلوگيری از پيشرفت آن به اين مجموعه سفر کرده و راهکارها را ارائه دهند.

وی با بيان اينکه در مجموعه جهانی تحت جمشيد مديريت بحران وجود ندارد، بيان کرد: اگر برای اين مجموعه مديريت بحران در نظر گرفته شود می توان از خطراتی که مجموعه را تهديد می کند جلوگيری کرد.

مدير انجمن دوستداران ميراث فرهنگی مرودشت تاکيد کرد: اگر اين ترکها به صورت گسل و شکاف باشد و يکی از کاخ ها تخريب شود ديگر نمی توان کاری انجام داد از اين رو ضروری است کارشناسان راهکارهای اساسی را ارائه دهند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016