سه شنبه 18 فروردین 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

مجادله عادل فردوسی پور و مايلی کهن، سحام نيوز

اولين حضور محمد مايلی کهن سرمربی جديد تيم ملی در برنامه نود به مجادله ای بين او و عادل فردوسی پور تبديل شد و در عين حال محمد مايلی کهن در اين برنامه جالب تلويزيونی به دوره گذشته خود به عنوان سرمربی تيم ملی اشاره کرد و گفت : در دوره مربی گری ام در تيم ملی آنقدر جذاب بازی کردم که فوتبال بر سر سفره ها و سجاده مردم آمد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
سرمربی جديد تيم ملی فوتبال ايران که شبانه حکم مربی گری خود را دريافت کرده است با حضور در برنامه نود ضمن به چالش کشيدن عادل فردوسی پور در اولين شوک خود رو به عادل فردوسی پور گفت: شما عامل شکست تيم ملی در برابر عربستان هستی!

بنابراين گزارش در اين زمان که فردوسی پور شديدا جا خورده بود از مايلی کهن توضيح خواست که وی عدم امکان ارائه انتقاد کارشناسانه از تيم ملی در زمان مربی گری دايی را توسط رسانه ملی عامل مقصر دانستن فردوسی پور اعلام کرد.

در ادامه اين گفتگوی جذاب که فردوسی پور معتقد بود مايلی کهن انتقادپذير نيست، مربی جديد تيم ملی به نحوه اعتراض تماشاچيان به مربيان ناکام اعتراض کرد و گفت: در همه جای دنيا برای مربی ناکام پرچم سفيد تکان می دهند يا حداکثر "هو" می کنند اما در ايران همه فاميل آدم را جلوی چشمش می آورند. مايلی کهن در ادامه به لزوم اقدامات فرهنگی در اين خصوص اشاره کرد.

محمد مايلی کهن که معتقد است در دوره مربی گری وی، تيم ملی آنقدر جذاب بازی کرده است که فوتبال بر سر سفره ها و سجاده مردم آمده بود خطاب به فردوسی پور گفت: چه بخواهی چه نخواهی تيم من بهترين تيم بود.

مايلی کهن در ادامه شاهد مثالی آورد و گفت: سايت کنفدراسيون فوتبال آسيا می گويد رنسانس در فوتبال ايران از سال ٩٦ شروع شده است.

وی با اشاره به موازين شرعی و سنت ها و عرف، تصريح کرد که«بازيکنی که زير ابرو بر می دارد، جايش در تيم فوتسال بانوان است.»

مربی تيم ملی همچنين با توصيه به عادل فردوسی پور که افق های دورتر را ببيند - اشاره به جلوتر از نوک دماغ - عملکرد خود را در تيم های پيکان، فولاد، تيم اميد و تيم ملی ستود.

سوال بی پاسخ فردوسی پور

در اين برنامه سوال فردوسی پور از مايلی کهن مبنی بر اينکه اگر اکنون از بينندگان درباره مربی گری شما نظرسنجی شود چقدر رای مردم را به دنبال داريد، جواب روشنی نداد و به نقش تخريب و ترور شخصيت در تصميم و نظر مردم اشاره کرد.

بوقچی ندارم

محمد مايلی در اين برنامه با شاره به اينکه نه بوقچی دارد و نه برای انتخاب به عنوان مربی گری تيم ملی با کسی تماس گرفته است، فردوسی پور را هم سن و سال فرزند خود خطاب کرد.

در عين حال، وی از مهندس بذرپاش، مديرعامل سايپا نيز قدردانی کرد.

سرمربی تيم ملی فوتبال که درباره خروج فردوسی پور از استوديو بين ميان برنامه های نود به بينندگان اين برنامه اطلاع رسانی می کرد ،حضور خود را در اين گفتگو باعث اشتباهات فردوسی پور در نقل برخی اتفاقات فوتبالی عنوان کرد.

Copyright: gooya.com 2016