چهارشنبه 19 فروردین 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

انتقاد شديد بيژن ذوالفقارنسب از وضعيت فوتبال کشور: با تبليغات و شعار فقط در صدد استفاده های سياسی خود هستند، ايلنا

* فوتبال ما روی يک موج تبليغاتی کذب و حرف های ظاهری بنا شده است و همين مشکلات عديده فوتبال باعث شده در نتيجه گيری ناموفق باشيم


ايلنا: کارشناس فوتبال کشورمان با اشاره به عدم نتيجه گيری نمايندگان فوتبال ايران در مسابقات ليگ قهرمانان آسيا گفت: اين نتايج نشان می دهد فوتبال ما در رقابت های بين المللی دچار ايرادات اساسی است و بايد با برنامه ريزی و حضور افراد متخصص فوتبال را از پايه و اساس شروع کنيم.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
بيژن ذوالفقارنسب در گفت و گو با ايلنا افزود: برای اينکه بتوانيم ما نيز به مانند ساير کشورهای آسيايی در فوتبال پيشرفت کنيم بايد افراد مختصص را سر کار بگذاريم و ارگان های غيرورزشی در فوتبال دخالتی نکنند چرا که همين دخالت ها باعث شده که در فوتبال نسبت به ساير کشورهای آسيايی مانند کره و ژاپن عقب بمانيم.
وی ادامه داد: شايد بتوان گفت عدم نتيجه گيری تيم های ايرانی در ليگ قهرمانان آسيا بسيار طبيعی است. چرا که فوتبال کشور ما دچار مشکلاتی است که اين مشکلات از پيشرفت آن جلوگيری می کنند. فوتبال ما روی يک موج تبليغاتی کذب و حرف های ظاهری بنا شده است و همين مشکلات عديده فوتبال باعث شده در نتيجه گيری ناموفق باشيم . حتی تيم های باشگاهی ما نيز نمی توانند در آسيا موفق عمل کنند.
کارشناس فوتبال کشورمان اضافه کرد: متاسفانه نداشتن برنامه ريزی دقيق و امکانات کافی باعث شده از کشورهايی مانند قطر، امارات و حتی ازبکستان نيز عقب بمانيم. مساله ای که در ليگ قهرمانان آسيا نمونه آن را ديديم و تيم های ما مقابل تيم هايی از اين کشورها شکست خوردند.
دکتر ذوالفقارنسب گفت: اسم فوتبال ما حرفه ای است اما در اجرا و عمل هيچ گونه حرفه گری نداريم و کار حرفه ايی نکرده ايم.
متاسفانه طی سال های اخير کسانی در فوتبال کشور کار می کنند که با تبليغات و شعار فقط در صدد استفاده های سياسی خود هستند و بايد در انتخات مديران دقت برای فوتبال بيشتری شود چرا که با اين فضا فوتبال ما درجا می زند و به طور مثال شکست تيم ملی از عربستان با اين بازيهايی که نمايندگان باشگاهی ما روز گذشته و هفته های گذشته در آسيا بدست آوردند نبايد عجيب و غريب تلقی شود.

Copyright: gooya.com 2016