چهارشنبه 15 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


موی خودم است! ميشاييل تومان، دی تسايت، برگردان از الاهه بقراط

تا چند سال پيش، قابل تصور نبود که عکس زنان را با چهره در روزنامه منتشر کنند. اگر "تايمز مالی" عکسی درباره نمايش موزيکال "کاباره" منتشر می‌کرد، سانسورچيان دست و پای رقصندگان را در تمامی نسخه‌های آن سياه می‌کردند. امروز اما نخستين زنان مجری در تلويزيون عربستان چهره نشان می‌دهند. يک کودتای تلويزيونی در کشوری که تا کنون مسئله‌اش بيشتر بر سر نديدن بود تا ديدن! ... [ادامه مطلب]

سياست‌زدگی و خشونت، جمشيد فاروقی

جمشيد فاروقی
در جامعه سياست‌زده خشونت تنها به رفتار خشن محدود نمی‌شود، بلکه انديشه و راهکار انديشيدن را نيز در بر می‌گيرد. سياست‌زدگی ناظر، گسترش عنصر خشونت است به حيطه نظر و اشاعه فرهنگ ارعاب در منظر. اين خشونت تنها رابطه دولت با جامعه را شامل نمی‌گردد، بلکه اين خشونت به کل جامعه سرايت می‌کند ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

اظهارات متکی درخصوص انتخاب باراک اوباما، ايرنا

وزير امورخارجه جمهوری اسلامی ايران اظهار اميدواری کرد که دولت جديد آمريکا بتواند درعمل، خواست مردم آمريکا را که فاصله گرفتن از رويکردهای غلط دولتمردان فعلی است، برآورده کند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


به گزارش خبرنگار سياسی ايرنا، دکتر"منوچهر متکی" چهارشنبه شب درپاسخ به سوال خبرنگاران درباره موضع جمهوری اسلامی ايران درخصوص انتخاب "باراک اوباما "به رياست جمهوری جديد آمريکا، اظهار داشت : انتخاب باراک اوباما به رياست جمهوری آمريکا نشانه بارز خواست و تمايل مردم آن کشور به تغييرات اساسی در سياست داخلی و خارجی آمريکا است.
متکی افزود: ما اميدواريم دولت جديد آمريکا درعمل بتواند خواست مردم آن کشور را که فاصله گرفتن از رويکردهای غلط دولتمردان فعلی است، برآورده کنيد.

Copyright: gooya.com 2016