جمعه 17 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


انتخاب اوباما: پيروزی اميد بر ترس، علی کشتگر

باراک اوباما
پس از تصويب قانون اساسی آمريکا به همت توماس جفرسون و جورج واشنگتن و لغو برده داری به فرمان ابراهام لينکن، انتخاب نخستين رئيس جمهور سياه پوست، سومين نقطه عطف در تاريخ تحول دموکراسی و حقوق بشر در اين کشور است. بحران فراگير مالی و پيروزی اوباما نشانه شکست اقتصادی و سياسی نئوليبراليسم نيز هست ... [ادامه مطلب]

موی خودم است! ميشاييل تومان، دی تسايت، برگردان از الاهه بقراط

تا چند سال پيش، قابل تصور نبود که عکس زنان را با چهره در روزنامه منتشر کنند. اگر "تايمز مالی" عکسی درباره نمايش موزيکال "کاباره" منتشر می‌کرد، سانسورچيان دست و پای رقصندگان را در تمامی نسخه‌های آن سياه می‌کردند. امروز اما نخستين زنان مجری در تلويزيون عربستان چهره نشان می‌دهند. يک کودتای تلويزيونی در کشوری که تا کنون مسئله‌اش بيشتر بر سر نديدن بود تا ديدن! ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

پــيــام احــمــدی‌نــژاد بــه اوبــامــا، ايسنا

رئيس‌جمهور در پيامی به مناسبت انتخاب باراک اوباما و کسب اکثريت آرا شرکت کنندگان در انتخابات رياست جمهوری آمريکا، خطاب به رئيس‌جمهور جديد اين کشور تصريح کرده است: توقع عمومی اين است که پاسخگويی سريع و روشن به مطالبه تحول صحيح و اساسی در سياست‌های داخلی و خارجی دولت آمريکا که خواست همه ملت‌های جهان و ملت آمريکاست، سرلوحه و محور همه برنامه‌ها و اقدامات دولت آينده شما قرار گيرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، متن کامل پيام دکتر محمود احمدی‌نژاد به اين شرح است:تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقای باراک اوباما

رئيس‌جمهور منتخب ايالات متحده آمريکا

از اينکه توانستيد آراء اکثريت شرکت‌کنندگان در انتخابات را به خود جلب کنيد تبريک می‌گويم. می‌دانيد فرصت‌هايی که از ناحيه خداوند به بندگان هديه می‌شوند زودگذرند و می‌توانند در مسير کمال انسان و صلاح ملت‌ها و يا خدای ناکرده در مسير سقوط عليه ملت‌ها به کار گرفته شوند. اميدوارم جنابعالی با ترجيح مصالح حقيقی مردم و انصاف و عدالت بر تقاضاهای سيری‌ناپذير اقليتی خودخواه و ناصالح، از فرصت خدمت، حداکثر استفاده را به عمل آوريد و نام نيکی از خود به جای بگذاريد.

توقع عمومی اين است که پاسخگويی سريع و روشن به مطالبه تحول صحيح و اساسی در سياست‌های داخلی و خارجی دولت آمريکا که خواست همه ملت‌های جهان و ملت آمريکاست، سرلوحه و محور همه برنامه‌ها و اقدامات دولت آينده شما قرار گيرد.

از سويی ملت آمريکا که دارای گرايشات معنوی است انتظار دارند که همه توان و همت دولت در مسير خدمت به مردم، اصلاح وضعيت بحرانی اقتصادی، بازيابی حيثيت، روحيه و اميد آنان و رفع کامل فقر و تبعيض، احترام کامل به کرامت، امنيت و حقوق انسانی و تقويت بنيان‌های خانواده که از جمله تعليمات انبياء الهی است در سرزمين آمريکا مصروف شود.

از سوی ديگر، ملت‌های جهان انتظار دارند که سياست‌های مبتنی بر جنگ‌طلبی، اشغالگری، زورگويی، فريبکاری، تحقير ملت ها و تحميل روابط تبعيض‌آميز و غيرعادلانه بر آنان و برمناسبات جهانی که موجب انزجار همه ملت‌ها و اکثريت دولت‌ها از حاکمان آمريکا و مشوه‌شدن حيثيت مردم آن کشور شده است به رفتاری مبتنی بر عدالت و احترام به حقوق انسان‌ها و ملت‌ها، دوستی و عدم دخالت در امور ديگران تبديل گردد و دايره دخالت‌های دولت آمريکا به مرزهای جغرافيايی آن کشور محدود شود. به ويژه در منطقه حساس خاورميانه، انتظار آن است که رفتار ناعادلانه شصت ساله به سوی استيفای کامل حقوق حقه ملت‌ها به خصوص ملت‌های مظلوم فلسطين، عراق و افغانستان تغيير جهت دهد.

ملت بزرگ و تمدن‌ساز و عدالت‌جوی ايران از تحولات اساسی، عادلانه و واقعی در سياست‌ها و رفتارها به ويژه در اين منطقه استقبال می‌کند.

اگر در مسير الهی و در جهت اجرای تعليمات پيامبران الهی گام برداشته شود اميد می‌رود که خدای بزرگ ياری کند و خسارات سنگين گذشته تا حدودی جبران شود.

از خداوند متعال برای آحاد بشريت و همه ملت‌ها، سعادت، سلامت، سربلندی و رفاه و برای حاکمان ومديران جوامع عبرت‌آموزی از گذشتگان، اغتنام فرصت خدمت، بسط مهرورزی، رفع ظلم و برپايی عدالت و رعايت دستورات الهی، مسئلت دارم.

Copyright: gooya.com 2016