یکشنبه 19 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


چرا اعدام خشونت را گسترش می دهد؟ جهانگير گلزار

جهانگير گلزار
اگر ما اعدام را تنها وسيله و امکان بدانيم، همان وسيله ای را انتخاب کرده ايم که قاتل انتخاب کرده است. اين وسيله بی حقوق کردن انسان است. اين وسيله زور عريان است. اين وسيله تحقير انسانيت است. نمی شود با وسيله بد و يا با وسيله ای که قاتل به کار برده جبران خسارت کرد  ... [ادامه مطلب]

سازمان افسران حزب توده، دکترمصدّق و رويداد ۲۸ مرداد ۳۲ (بخش دوّم)، علی ميرفطروس

علی ميرفطروس
دکتر مصدّق: "بودجهء دولت، با کسری حدود چهارصد ميليون تومان روبرو است و فقر و آشوب در سراسر کشور، گسترده است. معلّمين مدارس، حقوق ماهيانه‌ای به مبلغ يکصد تومان ـ که معادل ۲۵ دلار است ـ دريافت می‌کنند، اين مبلغ به دشواری هزينهء پرداخت اجارهء يک اطاق را در ماه کفايت می‌کند، در نتيجه: بسياری از معلّمين، هوادار و متمايل به کمونيسم شده‌اند، و اين افکار را در سراسر مدارس کشور ترويج می‌دهند" ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

دستور رئيس جمهور مبني بر لغو نصب دوربين در معابر، رجانيوز

رئيس جمهور در نامه اي به فرمانده نيروي انتظامي درخصوص انتشار اخباري مبني بر نصب دوربين در برخي مناطق با بيان اينكه " اين اقدام بر خلاف مصالح، در جهت پليسي كردن فضاي آرام و امن كشور و رو در رو قرار دادن پليس با اكثريت مردم و زدودن امنيت خاطر و اعتماد از جامعه است"، دستور توقف و لغو اينگونه اقدامات را صادر كرد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


به گزارش رجانيوز متن كامل نامه دكتر محمود احمدي نژاد خطاب به سردار سرتيپ اسماعيل احمدي مقدم به اين شرح است:

براساس اخبار منتشره قرار است ناجا با نصب دوربين در برخي مناطق، نسبت به كنترل افراد اقدام نمايد. صرف نظر از عدم سابقه هر نوع تصويب نامه در شوراي امنيت يا هر مرجع تصميم گير ديگري در كشور در اين خصوص، اين اقدام بر خلاف مصالح، در جهت پليسي كردن فضاي آرام و امن كشور و رو در رو قرار دادن پليس با اكثريت مردم و زدودن امنيت خاطر و اعتماد از جامعه است.

متخلفين و مجرمين در كشور ما تعدادشان به نسبت جمعيت بسيار اندك است و ناجا به جاي استفاده از روش هايي كه شائبه مقابله عمومي با مردم را دامن مي زند، مي تواند با استفاده از روش هاي پيشرفته و درست اطلاعاتي نسبت به برخورد با متخلفين و صيانت از حقوق عمومي اقدام نمايد.

تكرار مي نمايد پليس بايد در كنار مردم باشد و از اجراي طرح هايي كه نشانگر بدبيني به مردم بوده و نيروي انتظامي را در مقابل آنان قرار مي دهد و فاقد وجاهت و همچنين ضرورت اجراست، خودداري كند.

لازم است نسبت به توقف و لغو اينگونه تصميمات اقدام و اعلام نتيجه نماييد.

Copyright: gooya.com 2016