پنجشنبه 19 آبان 1390   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

روند مصرف مواد مخدر به سمت هروئين تزريقي و با كاهش سن مصرف رو‌به‌روست، ایلنا

مديركل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: «سوء مصرف مواد تنها يك امر فردي نيست بلكه معضلي اجتماعي است كه مرز نمي‌شناسد و تهديدي براي تمام ابعاد سلامت اعم از سلامت جسمي،‌ رواني ـ اجتماعي و معنوي جامعه است.»

به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر، "محمدباقر صابري‌زفرقندي" در جلسه هم‌انديشي هم‌افزايي توان بالقوه و بالفعل كشور در پيشبرد اهداف برنامه ادغام پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد در نظام مراقبت‌هاي بهداشتي(PHC) اظهار داشت: «هيچ كشوري به اندازه ايران در زمينه مبارزه با قاچاق موادمخدر فعاليت نداشته است ولي مطالعات، شيوع قابل توجهي از اعتياد را نشان مي‌دهد كه روند آن مصرف مواد از مصرف ترياك سنتي به سمت هروئين تزريقي و با كاهش سن مصرف در حال تغيير است.»

وي با بيان اينكه اعتياد به موادمخدر داراي ابعاد فردي، خانوادگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و مذهبي است، در مورد جايگاه PHC در كشور گفت: «هدف اصلي نظام مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي، ارتقاء سطح سلامت جامعه و رسيدن به سلامت براي همه است، بنابراين براي دستيابي به اين هدف مهم، نظام سلامت كشور ‌نمي‌تواند نسبت به تأمين سلامت براي بيماران معتاد كه عموماً افرادي آسيب پذير، در حاشيه، محروم و در معرض رفتارهاي پرخطر هستند، بي تفاوت باشد.»

صابري افزود: «با توجه به تغييرات قابل توجه در وضعيت اقتصادي و اجتماعي ملت‌ها و تغيير بار بيماري‌ها اهداف اوليه نظام مراقبت‌هاي بهداشتي ارتقاء يافته است، اگر در بدو شروع PHC از زمان كنفرانس آلما آتا دسترسي به خدمات بهداشتي اوليه و داروهاي ضروري در روستاها و يا تمركز بر سلامت مادر و كودك، بهبود وضعيت آب آشاميدني روستاها و ...، اصول برنامه مراقبت‌هاي اوليه را شكل مي‌داد ولي امروزه ارتقاء سلامت براي همه،‌ رسيدگي به همه ابعاد سلامت، ترويج سبك زندگي سالم و توجه به عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت عوامل مورد انتظار از نظام سلامت كشورهاست.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
مديركل درمان و حمايت‌هاي اجتماعي ستاد بيان داشت:« جلسه امروز با توجه به تجربه محدود و البته نسبتاً طولاني ادغام پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد در نظام شبكه چراغ راهي خواهد بود تا با تقويت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف، سياست‌گذاري مناسب و برنامه ‌اي منطبق با شرايط حال جامعه داشته باشيم.»

صابري در ادامه، ادغام پيشگيري، درمان و كاهش آسيب در نظام شبكه را از جمله سياست‌هاي راهبردي ستاد مبارزه با موادمخدر در حوزه درمان عنوان كرد تا از بستر نظام شبكه بتوان امكان تسهيل دسترسي به خدمات ارزان را براي آحاد نيازمندان فراهم كرد و گفت: «همچنين يكي از مصوبات جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر تأكيد بر توسعه و تقويت ادغام اعتياد در نظام شبكه است كه از جمله تكاليف سخت و پر زحمت براي وزارت بهداشت است تا با تمام توان به اين مهم همت گمارد.»

به گزارش ايلنا اين هم‌انديشي يك روزه در راستاي همكاري‌هاي مشترك ستاد مبارزه با مواد مخدر با دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل در تهران در خصوص هم‌افزايي توان بالقوه و بالفعل كشور در پيشبرد اهداف برنامه ادغام پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد در نظام مراقبت هاي بهداشتي(PHC) در تهران برگزار شد و در اين جلسه علمي متخصصان و كارشناسان ارشد مرتبط با برنامه ادغام شركت داشتند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016