یکشنبه 12 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


موی خودم است! ميشاييل تومان، دی تسايت، برگردان از الاهه بقراط

تا چند سال پيش، قابل تصور نبود که عکس زنان را با چهره در روزنامه منتشر کنند. اگر "تايمز مالی" عکسی درباره نمايش موزيکال "کاباره" منتشر می‌کرد، سانسورچيان دست و پای رقصندگان را در تمامی نسخه‌های آن سياه می‌کردند. امروز اما نخستين زنان مجری در تلويزيون عربستان چهره نشان می‌دهند. يک کودتای تلويزيونی در کشوری که تا کنون مسئله‌اش بيشتر بر سر نديدن بود تا ديدن! ... [ادامه مطلب]

سياست‌زدگی و خشونت، جمشيد فاروقی

جمشيد فاروقی
در جامعه سياست‌زده خشونت تنها به رفتار خشن محدود نمی‌شود، بلکه انديشه و راهکار انديشيدن را نيز در بر می‌گيرد. سياست‌زدگی ناظر، گسترش عنصر خشونت است به حيطه نظر و اشاعه فرهنگ ارعاب در منظر. اين خشونت تنها رابطه دولت با جامعه را شامل نمی‌گردد، بلکه اين خشونت به کل جامعه سرايت می‌کند ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

مک کين: من رئيس جمهوری می شوم، بی بی سی

مبارزات انتخاباتی در آمريکا برای تعيين رئيس جمهوری جديد اين کشور در حالی به روزهای پايانی خود رسيده که جان مک کين، نامزد جمهوريخواهان در اين انتحابات در ايالت اوهايو به رای دهندگان گفته است که علی رغم اينکه در نظرسنجی ها از باراک اوباما عقب تر است اما در انتخابات پيروز خواهد شد.

طبق نظرسنجی ها باراک اوباما، نامزد دموکرات ها در انتخابات رياست جمهوری از آقای مک کين پيش است. او همچنين در برخی ايالات کليدی از رقيب جمهوريخواه خود جلو است اگرچه آقای اوباما نيز گفته است که نظرسنجی ها می توانند اشتباه باشند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


به گمان بسياری، پيروزی باراک اوباما فصل جديدی را در تاريخ آمريکا می گشايد.

آخرين نظرسنجی ها همچنين حاکی از آن است که هنوز چهارده درصد رای دهندگان آمريکايی در مورد اين که به چه نامزدی رای دهند، تصميم گيری نکرده اند که اين افراد می توانند در نتيجه انتخابات سرنوشت ساز باشند.

اگر اين افراد در انتخابات شرکت کنند و در ايالت های مهمی چون فلوريدا، اوهايو و پنسلوانيا به جان مک کين رای دهند، اين مساله می تواند سرنوشت انتخابات را به نفع آقای مک کين تغيير دهد.

پيش بينی شده که حدود يکصد و سی ميليون آمريکايی در انتخابات رياست جمهوری امسال شرکت می کنند که اين بالاترين ميزان شرکت در انتخابات از سال ۱۹۶۰ به اين سو است.

Copyright: gooya.com 2016