یکشنبه 19 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


چرا اعدام خشونت را گسترش می دهد؟ جهانگير گلزار

جهانگير گلزار
اگر ما اعدام را تنها وسيله و امکان بدانيم، همان وسيله ای را انتخاب کرده ايم که قاتل انتخاب کرده است. اين وسيله بی حقوق کردن انسان است. اين وسيله زور عريان است. اين وسيله تحقير انسانيت است. نمی شود با وسيله بد و يا با وسيله ای که قاتل به کار برده جبران خسارت کرد  ... [ادامه مطلب]

سازمان افسران حزب توده، دکترمصدّق و رويداد ۲۸ مرداد ۳۲ (بخش دوّم)، علی ميرفطروس

علی ميرفطروس
دکتر مصدّق: "بودجهء دولت، با کسری حدود چهارصد ميليون تومان روبرو است و فقر و آشوب در سراسر کشور، گسترده است. معلّمين مدارس، حقوق ماهيانه‌ای به مبلغ يکصد تومان ـ که معادل ۲۵ دلار است ـ دريافت می‌کنند، اين مبلغ به دشواری هزينهء پرداخت اجارهء يک اطاق را در ماه کفايت می‌کند، در نتيجه: بسياری از معلّمين، هوادار و متمايل به کمونيسم شده‌اند، و اين افکار را در سراسر مدارس کشور ترويج می‌دهند" ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

احمدی نژاد: بهترين فرصت تاريخي براي اجراي طرح تحول اقتصادي اكنون است، ايسنا

- لايحه تغيير قانون بانکداری ارائه می‌شود
- بايد اقتصاد مبتنی بر مبانی ملی داشته باشيم
- برخی در مورد واردات آمارهای غلط می‌دهند


رييس‌جمهور صبح روز يکشنبه در « همايش ملی طرح تحول اقتصادی» که با حضور جمعی از اقتصاددانان، استادان دانشگاه ، اصحاب رسانه و اعضايی از تيم اقتصادی دولت با موضوع « بررسی لايحه هدفمندشدن يارانه‌ها» برگزار شد، اظهارکرد که توزيع عمومی يارانه‌ها حتما به ضرر دهک‌های درآمدی پايين و به نفع دهک‌هايی است که درآمد بالا دارند و آمار نيز اين مساله را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، دکتر محمود احمدی‌نژاد در سخنان مفصلی در اين همايش به اهداف دولت در ارتباط با تدوين طرح تحول اقتصادی اشاره کرد و با تبريک ميلاد امام رضا(ع) گفت: از قبل از پيروزی انقلاب اسلامی و پس از آن دلسوزان و علاقه‌مندان به کشور به دنبال تدوين و طراحی يک نظام اقتصادی مبتنی بر استعدادهای ملی و پايدار بودند و در اين ارتباط حرف‌های فراوانی زده شد و طراحی‌های فراوانی صورت گرفت، اما هرگز آن چه مد نظر اين دلسوزان بود در صحنه‌ عمل به وقوع نپيوست و مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی و ‌نبود رضايت‌مندی عمومی از وضع اقتصادی يکی از مسائل جاری کشور بوده است، و امروز نيز شرايط اقتصاد جهانی و تحولات سريع يک بار ديگر اين ضرورت را در برابر ما قرار می‌دهد و بر آن تاکيد می‌کند.

رييس‌جمهور خطاب به حضار با بيان اين که « شما به مسائل جهانی و داخلی آشنا هستيد» گفت: اما من می‌خواهم يک يادآوری و يک اشاره داشته باشم که در دنيا چه خبر است.

وی گفت: اگر بخواهيم نظامات اقتصادی حاکم بر جهان را در چند کلمه توصيف کنيم شايد بتوان در سه جمله آن را گفت. نظام اقتصادی که نظام سلطه در جهان تدوين کرده از لحاظ مبانی نظری و روش‌های اجرايی به گونه‌ايست که اولا اقتصاد همه‌ی جهان را به يک کانون اصلی تصميم‌گيری متکی می‌کند؛ چنان که از يک مرکز می‌توان بر اقتصاد تمام ملت‌ها اثرگذاری کرد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


احمدی‌نژاد افزود: ‌ويژگی دوم اين است که اگر جايی ارزش افزوده به دست آيد بخش قابل توجهی از آن به نقطه‌ مرکزی انتقال داده می‌شود و آن نقطه مرکزی از آن سود می‌برد. ويژگی ديگر اين است که اگر خسارتی به آن نقطه‌ مرکزی وارد شود، به ساير کشورها نيز منتقل می‌شود.

وی با بيان اين که «وضعيتی که امروز در اقتصاد جهانی ايجاد شده، حاصل ۷۰ تا ۸۰ سال عملکرد اقتصادی اين نظام است» گفت: امروز هم که نظام سلطه دچار خسارت و ضرر شده می‌خواهد اين ضرر را از جيب ديگران جبران کند؛ چنان که بخشی از آن به صورت غيراداری از جيب ما می‌رود و به هر نسبتی که با نظام اقتصادی جهان در تعامل باشيم و در اين رابطه قرار داشته باشيم، سودها به سمت آن نقطه‌ی مرکزی می‌رود و ضررها به ما منتقل می‌شود.

رييس‌جمهور با بيان اين که « نيازمند يک نظام اقتصادی مستقل هستيم که ويژگی‌های انسانی و ارزشی خود را داشته باشد و بر پايه عدالت، احترام به کرامت انسانی و در خدمت تعالی انسان باشد و خود نقطه‌ هدف نباشد» افزود: ما فکر می‌کنيم اقتصاد بايد ابزاری در جهت تعالی جامعه بشری باشد. ما بايد اين نظام اقتصادی را تدوين کنيم و اين يک آرزوی تاريخی برای ما و خيلی‌هاست؛ چنان که امروز که ناکارآمدی اقتصاد ليبرال آشکار شده است، بسياری از افراد اظهارنظر و آرزوی تاريخی خود را بيان می‌کنند.

رييس‌جمهور با بيان اين که« فکر می‌کنم بايد در يک جلسه مستقل با حضور صاحب‌نظران،‌ نظام اقتصادی ليبرال را نقد و بررسی کنيم» اظهار کرد:‌ ما در اين جلسه بايد اين نظام را مورد نقد جدی قرار دهيم و بعد از آن برای خودمان برنامه‌ريزی کنيم.

احمدی‌نژاد با تاکيد بر اين که طرح تحول اقتصادی بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و قانون اجرای سياست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تنظيم شده است، اظهار کرد:‌ برای اجرای اين طرح غير از يک قسمت جزئی در ارتباط با بانک، ‌ماليات و گمرک ما به قانون جديدی نياز نداشتيم و در قانون‌های قبلی مثل حمل و نقل عمومی و تامين اجتماعی، همه‌ نيازهای اصلی قانونی وجود دارد که البته اين امر دو مفهوم دارد. مفهوم اول اين است که ديگران نيز قبلا به اين مسائل فکر کرده‌اند و به اجرای آن علاقه‌مند بوده‌اند و دوم اين است که دولت در ادامه خواست درست دلسوزان حرکت می‌کند؛ البته از آنجا که مجلس محترم ابراز تمايل کرد در اين طرح مشارکت کند و ما نيز اين را می‌خواستيم، آنها از ما خواستند لايحه‌ای داده شود تا بتوانند مجددا نظرات خود را دخالت دهند و ابراز کنند، ما نيز پذيرفتيم و لايحه داديم که کار با هماهنگی لازم جلو رود، وگرنه با قوانين موجود نيز می‌توان اين کار را انجام داد؛ به ويژه در ارتباط با هدفمند شدن يارانه‌ها.

رييس‌جمهور بار ديگر با اشاره به وضعيت موجود در اقتصاد جهانی گفت:‌ می‌ديديم هر سياستی را که دولت‌های متوالی آمريکا به عنوان تاکتيک اقتصادی برای خود در نظر می‌گرفتند، عده‌ای به عنوان تئوری علمی تدوين و در واقع آن را به جهانيان عرضه می‌کردند و عده‌ای نيز در کشور ما از آن به عنوان تئوری علمی ياد و بر اساس آن اظهارنظر می‌کردند.

وی گفت:‌ من معتقدم بايد اقتصاد مبتنی بر استعدادهای ذاتی خودمان را تدوين کنيم و برای اين امر از قالب‌هايی که در ۱۰۰ تا ۲۰۰ سال اخير برای اقتصاد جهان تدوين شده، فاصله بگيريم و با نگاه جديد به اقتصاد در اين عرصه حرکت کنيم .

رييس‌جمهور افزود: برخی اتفاق رخ‌داده در اقتصاد غرب را به ضرر ايران می‌بينند و می‌گويند تبعات منفی آن بر اقتصاد ايران خيلی بيشتر از اقتصاد غرب است. من از بيان چنين حرف‌هايی تعجب می‌کنم، در حالی که در پشت آن‌ها هيچ‌گونه سند و منطقی وجود ندارد. قضيه برعکس است؛ چنان که از آنجا که با هوشمندی اقتصاددانان و تصميم‌گيران کشور، اقتصاد ما در اقتصاد جهانی هضم نشده، آثار منفی وضعيت موجود بر اقتصاد ما کمتر است و اين مساله‌ای است که خيلی از افراد به آن اذعان کرده‌اند و حتی تحريم‌های دشمنان به فضل الهی به نفع ما تمام شد، در حالی که اگر تمام درهای اقتصاد ما بر روی آنها باز بود و با آنها گره خورده بود، ما هم بايد سهم بيشتری از اين ضررها را تحمل می‌کرديم؛ چنان که اين مساله را در برخی کشورهای همسايه‌ شمالی و حتی شر‌قی‌مان مشاهده می‌کنيم.

رييس‌جمهور هم‌چنين گفت: ‌متاسفانه صندوق پول و بانک جهانی از جيب ما برمی‌دارد و در واقع با جيب ما برخی خلاهايی را که در اقتصاد غرب به وجود آمده پر می‌کند.

احمدی‌نژاد بار ديگر تاکيد کرد که « قطعا ما در قضيه‌ِ بحران مالی به وجود آمده جزو کشورهايی هستيم که کمترين آسيب را می‌بينيم و بايد تمام تلاشمان را به کار بگيريم که اين کمترين را هم به صفر برسانيم» و افزود: همانطور که گفتم ما بايد اقتصاد مبتنی بر مبانی ملی داشته باشيم.

به گزارش ايسنا رييس‌جمهور در ادامه‌ی سخنرانی خود در همايش ملی طرح تحول اقتصادی گفت:‌ يک سوال جدی داريم. بعضی وقت‌ها می‌شنويم ارزش يک بورس مثلا ده درصد سقوط می‌کند، مثلا ارزش بورسی ۲۰ هزار ميليارد بوده، ولی ده درصد سقوط می‌کند . در اين زمان اين پرسش به وجود می‌آيد که علت چيست و آيا اين مقدار ارزش بورس ارزش واقعی بوده يا نه، در صورتی که می‌دانيم ارزش واقعی از بين نمی‌رود، پشت چيزی که يک دفعه چندين درصد بالا يا پايين برود، کالا يا سرمايه يا يک ارزش کاذب است؟ وقتی به يک واحد پول ۵ واحد اضافه شود، آن چهار واحد از کجا اضافه شده است و بر اساس چه منطقی قدرت خريد در جامعه درست می‌شود؟ اثر آن کجاست؟ و سوالات بعدی که در اين ارتباط ايجاد می‌شود.

وی افزود: ريشه پول يا ريشه قدرت خريدی که به وجود آمده نه سرمايه واقعی نه کار واقعی است، پس جنس آن از چيست؟ در صورتی که می‌بينيم با نوساناتی که در اين ارتباط ايجاد می‌شود زندگی ميليون‌ها و صدها ميليون نفر تحت تاثير قرار می گيرد. ما فکر می‌کنيم اين مساله کاذبی است و وجود خارجی ندارد، بلکه يک دروغ و سوءاستفاده از روابط مالی و پولی است و شما می‌دانيد عمده‌ی رشد کاذبی که در اين گونه مسائل به وجود می‌آيد، سهم قدرتمندان اقتصادی می‌شود و پشتوانه‌ِ سياسی قرار می‌گيرد؛ در صورتی که ما معتقديم بايد به دنبال اقتصاد واقعی باشيم و بانک ما نيز درست عمل کند. بايد قدرت خلق پول تحت يک قاعده‌مندی مشخص قرار بگيرد و در واقع زمينه‌ی رشد عمومی جامعه و توليد را فراهم و در راستای برقراری عدالت حرکت کند.

احمدی‌نژاد گفت:‌ من نمی‌خواهم نظر قطعی بدهم ولی فکر می‌کنم ربايی که می‌گويند همين جاست که يک سرمايه يک دفعه چهار پنج برابر شده است، در حالی که پشتوانه ندارد؛ البته عده‌ای فکر می‌کنند ربا فقط در اين است که مثلا ۱۰۰ تومان بدهی و ۱۵۰ تومان بگيری، اين نيز رباست، اما يک مرحله ابتدايی و نازل از ربا.

رييس‌جمهور بار ديگر با بيان اين که «نظام بانکی ما بايد بر اساس قاعده درست حرکت کند» گفت: امروز در اقتصاد نمی‌توان بدون بانک حرکت و کار کرد و در اقتصادی که ما اکنون داريم بانک همه کاره است.

وی در ادامه به طرح مثال ديگری پرداخت و گفت: مثلا در نظر بگيريد فردی از هر طريقی ۱۰۰ ميليارد تومان از بانک می‌گيرد، ۱۰ ميليارد تومان نيز از خود روی آن سرمايه می‌گذارد و دست به کار می‌زند که در مجموع می‌شود ۱۱۰ ميليارد، ولی يکباره اين ۱۱۰ ميليارد به ۳۰۰ ميليارد تومان افزايش پيدا می‌کند، حال ۱۰ تا ۱۵ درصد نيز به بانک سود می‌پردازد که مثلا حساب کنيد ۴۰ ميليارد را برگردانده، حال اين مقدار اضافه يعنی ۱۶۰ ميليارد از کجا آمده است؟

رييس‌جمهور با بيان اين که « ما معتقديم عقد مشارکت يا مضاربه واقعی باشد» افزود: ما معتقديم سهم واقعی ارزش افزوده بايد گرفته شود و اگر اين اتفاق نيفتد، عده‌ای به خاطر توانی که دارند ارزش افزوده بالايی کسب می‌کنند و حجم سرمايه را به حداقل ممکن می‌رسانند که اين يک نوع ظلم است که بايد درست شود.

احمدی‌نژاد ادامه داد: بحث اين است که اگر يک بانک سرمايه‌گذاری که کارش سرمايه‌گذاری است بيايد و حوزه کاری خود را به امور ديگر گسترش دهد و کارها را مخلوط کند، اين امر باعث می‌شود اقتصاد ملی آسيب ببيند.

وی با بيان اين که« ما معتقديم عقود اسلامی بايد کامل اجرا شود» اظهار کرد: اگر اين عقود به صورت کامل اجرا شود ارزش افزوده کاذب ايجاد نمی‌شود و هر کس به حق خود می‌رسد، هم‌چنين فاصله‌ی طبقاتی ايجاد نمی‌شود و در واقع رشد واقعی در کشور ايجاد می‌شود. در بورس نيز وضعيت اين گونه است که اگر عده‌ای با سفته‌بازی و بازی کاغذ ارزش مجازی ايجاد می‌کنند، وقتی اين ارزش سقوط می‌کند، از جيب ناتوانان بايد جبران شود.

رييس‌جمهور هم‌چنين گفت: ما هيچ باور نداريم که در اداره کشور بايد کاملا از ديگران تبعيت کنيم، چه کسی گفته است اقتصاددانان آنها بهتر از اقتصاددانان ما اقتصاد را می‌فهمند، چرا بايد سياست‌های اقتصادی دولت‌های آمريکا تئوريزه شود و آن را عده‌ای به اسم علم به جهان عرضه کنند و ما نيز آن را بپذيريم؟

وی افزود: اين حرف که می‌گويند بازار خود را تنظيم می‌کند يک دروغ بزرگ است و اکنون دروغ بودن اين مساله آشکار شده و کسانی که اين حرف را می‌زنند خودشان مجبور شده‌اند در اقتصاد دخالت کنند و می‌بينيم که چه دخالت‌هايی صورت گرفت.

رييس‌جمهور ادامه داد: نمی‌شود بگوييم بازار خود را تنظيم می‌کند. بايد اين بازار را تنظيم کرد و دخالت نيز لازم است؛ البته اين دخالت به معنی تصدی‌گری نيست.

وی هم‌چنين گفت که يک بحث اين موضوع مساله‌ی يارانه‌هاست و دولت بايد بداند يارانه‌ها را به چه دستگاه‌هايی می‌دهد و با چه هدفی بايد آن را هدفمند و اجرا کند.

رييس‌جمهور افزود: ناله بلند است که دلارهای نفتی صرف هزينه‌های جاری می‌شود. اين حرف درستی است ولی بايد چطور يک جايگزين برای اين مساله پيدا کرد، ما همه ناله‌مان بلند است که مازاد خريد نفتی توسط بانک مرکزی پايه‌ی پولی را بالا می‌برد و تورم حاکم می‌کند که اين به ضرر اقتصاد است و بايد کنترل شود. حال چگونه بايد کنترل کرد؟ من معتقدم يکی از راه‌های اين مساله هدفمند شدن يارانه‌هاست. همه می‌گويند هزينه‌ی مديريت دولت بايد از منابع مالياتی تامين شود. ما ماليات از کجا بگيريم، بخشی از اين ماليات از انرژی است و در دنيا نيز مرسوم است که مثلا بنزين ۷۰۰ تومانی را ۲۰۰۰ هزار تومان به خاطر ماليات می‌فروشند، ولی { آن ماليات} توزيع مجدد در جامعه می‌شود.

وی گفت: اگر حتی قيمت سوخت صفر شود بايد ماليات آن را گرفت؛ چرا که آن بازتوليد می‌شود.

رييس‌جمهور « هم‌چنين با بيان اين که در ارتباط با يارانه‌ها لايحه‌ای تنظيم شده و که بر هدفمندکردن يارانه‌ها تمرکز دارد» گفت: در ارتباط با بانک‌ها نيز کارهای آن در مسير است و البته برخی از کارها زمان‌بر که ان‌شاءالله با کمک مديران بانکی انجام می‌شود.

وی افزود: ‌تغييرات جزئی در قانون بانکداری نيز لازم داريم که لايحه آن را خواهيم داد .

احمدی‌نژاد ادامه داد: ‌ولی آن چه اکنون اثر مستقيم دارد و تحول‌آفرين فوری است، هدفمند کردن يارانه‌هاست که لايحه آن تنظيم شده است. ما می‌خواهيم يک کار جامع در اين ارتباط انجام دهيم.

وی هم‌چنين بار ديگر با اشاره به بحران اقتصادی مالی در دنيا گفت:‌ برخی طوری صحبت می‌کنند که گويی ما بايد به خاطر بحران اقتصادی دنيا گريه و زاری کنيم؛ البته از اينکه مردم در اين کشورها تحت فشار هستند ناراحت هستيم. ما مسلمانيم و هر انسانی در هر کجای جهان بدون دخالت خود در سختی‌ قرار گيرد، ناراحت می‌شويم، اما از اين که يک نظام ظالمانه غيرانسانی به پايان راه می‌رسد نبايد ناراحت شد. برخی جوری حرف می‌زنند که گويی ما بايد به خاطر آن که آنها زمين خورده‌اند گريه کنيم و عزا بگيريم؛ چرا ما بايد عزا بگيريم؟.

رييس‌جمهور هم‌چنين با بيان اين که «برخی در مورد واردات در کشور آمارهای غلط می‌دهند» گفت: چندی پيش عده‌ای اعلام کرده بودند ميزان واردات ما ۹۵ ميليارد دلار است، در حالی که من از آقای حسينی وزير اقتصاد پرسيدم و ايشان گفتند تا آخر مهرماه ۳۳ ميليارد دلار بوده؛ البته نمی‌خواهم بگويم اين ميزان خوب است، ولی آمار غلط می‌دهند.

وی با بيان اين که « نزديک به ۱۵ ميليارد دلار نيز صادرات داشته‌ايم» اظهار کرد: ما بايد تمام تلاشمان را به کار گيريم که ميزان صادراتمان به وارداتمان نزديک‌تر و با هم برابر و حتی بيشتر شود، ولی شما می‌دانيد که بخشی مهمی از اقتصاد مبادلات است؛ يعنی صادرات و واردات .

وی گفت: عده‌ای به گونه‌ای مساله را مطرح می‌کنند که انگار واردات گناه کبيره است، البته ما تاکيد داريم که صادرات با واردات ما برابر شود و حتی صادرات ما بيشتر از واردات شود، ولی واردات گناه کبيره نيست .

رييس‌جمهور با طرح اين پرسش که « آيا اين چيز خوبی است که نفس و اصل سرمايه‌ی خود را بفروشيم» افزود: ما نه بايد ارزش افزوده و توليد خود را بفروشيم نه منابع اوليه‌مان را .

احمدی‌نژاد در ادامه با بيان اين که « اگر طرح تحول اقتصادی را اجرا و يارانه‌ها را هدفمند کنيم برخی هزينه‌های دولت برگرداننده و وابستگی دولت به نفت کمتر می‌شود» گفت: ‌من فکر می‌کنم بهترين فرصت تاريخی برای اجرای طرح تحول اقتصادی اکنون است. دشمنان سعی کردند با تحريم به ما آسيب برسانند ولی ديديم که نتواستند کاری بکنند و به جايی برسند. از طرف ديگر قيمت‌های جهانی رو به پايين‌آمدن است و ما بايد اين طرح را در هنگامی اجرا کنيم که سير نزولی قيمت‌ها باشد، نه سير صعودی و اکنون ما شاهد سير سقوط قيمت‌ها هستيم.

دکتر احمدی‌نژاد در ادامه‌ با بيان اين که « برخی با هر نوع نوآوری و کار تحولی مخالف هستند» افزود: اين افراد راه ‌حلی ارائه نمی‌دهند و بعضا نيز از کارها ايراد می‌گيرد. مثلا به عده‌ای می‌گوييم اين طرح را اجرا کنيد، آنها می‌گويند بله لازم است اجرا شود. بعد می‌گوييم اگر اين طرح فلان ايراد را دارد، برای ايراد راه حل ارائه دهيد، ولی سکوت می‌کنند.

رييس‌جمهور با بيان اين که «ما بايد بدانيم جامعه متوقف نمی‌شود» اظهار کرد:‌ يک فرصت تاريخی در اختيار ماست که بنيه‌ی

اقتصادی کشور را تقويت و زمينه رشد واقعی را برقرار کنيم و به دنيا الگو بدهيم. چه کسی گفته است ما نمی‌توانيم الگوی اقتصادی بدهيم ؟ چرا برخی فکر می‌کنند همه چيز بايد از آن طرف بيايد و ما اجرا کنيم.

وی هم‌چنين با بيان اين که « امروز تقاضاهای دنيا از ما روزافزون است» اظهار کرد: تنها کشوری که قدرت ارائه‌ی الگوی جديد اقتصادی به دنيا را دارد ايران است. به خاطر اين که بقيه‌ی کشورها فاقد نظريه‌های مستحکم برای اين اقدام هستند.

وی گفت: ما انديشه‌های اسلامی در اختيار داريم که قدرت‌ دريافت‌های جديد و پاسخگويی به نياز زمان در آن هست، مبانی مستحکمی نيز دارد، ولی شرط آن اين است که اين انديشه‌ها را بالفعل و آن را جاری کنيم.

وی گفت: ‌اقتصاددانان ما بايد وارد اين عرصه شوند و نظر بدهند تا بتوانيم اين انديشه‌ها را بالفعل کنيم.

رييس‌جمهور با تاکيد بر اين که با اجرای طرح تحول اقتصادی می‌توانيم هزينه‌های دولت از نفت و وابستگی دولت به آن را کاهش دهيم، گفت:‌ در واقع می‌توانيم ريشه تورم را بخشکانيم و بازتوليد عادلانه در جامعه داشته باشيم. نبايد از اين که می خواهيم يک اقدام بزرگ در اقتصاد و اقتصاد جهانی انجام دهيم بترسيم .

وی گفت:‌ با درست‌کردن ظاهر مشکلی حل نمی‌شود و اصلاحات ريشه‌ای لازم است و بايد زودتر اجرا شود. ای کاش اين اتفاق ده تا ۲۰ سال قبل و زمان دفاع مقدس صورت می‌گرفت؛ چرا که کار راحت‌تر صورت می‌گرفت. ما امروز چند دهه است که حسرت اين مساله را می‌خوريم و اکنون بايد کار کنيم تا ديگر حسرت نخوريم. کشور ما منابع عظيمی دارد که بايد از آن استفاده و مشکلات را برطرف کنيم.

رييس‌جمهور بار ديگر تاکيد کرد: ما بايد الگوی اقتصادی خودمان را طراحی کنيم و من از همه در اين ارتباط دعوت می‌کنم.

وی با بيان اينکه « اين طرح با نگاه اقتصاد درون‌زا و پايدار و رفع موانع پايدار رشد اقتصادی طراحی شده است» گفت: پيشاپيش از همه‌ی کسانی که برای تعالی اين سرزمين و رفع مشکلات و طراحی‌های نو بدون آسيب‌های اقتصاد ليبرال و مادی تلاش می‌کنند صميمانه تشکر می‌کنم.

به گزارش خبرنگار ايسنا، پيش از سخنان رييس‌جمهور سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی به ارائه گزارشی پرداخت و بعد از سخنان رييس‌جمهور نيز وزير اقتصاد سخنرانی کرد .

Copyright: gooya.com 2016