شنبه 18 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


سازمان افسران حزب توده، دکترمصدّق و رويداد ۲۸ مرداد ۳۲ (بخش دوّم)، علی ميرفطروس

علی ميرفطروس
دکتر مصدّق: "بودجهء دولت، با کسری حدود چهارصد ميليون تومان روبرو است و فقر و آشوب در سراسر کشور، گسترده است. معلّمين مدارس، حقوق ماهيانه‌ای به مبلغ يکصد تومان ـ که معادل ۲۵ دلار است ـ دريافت می‌کنند، اين مبلغ به دشواری هزينهء پرداخت اجارهء يک اطاق را در ماه کفايت می‌کند، در نتيجه: بسياری از معلّمين، هوادار و متمايل به کمونيسم شده‌اند، و اين افکار را در سراسر مدارس کشور ترويج می‌دهند" ... [ادامه مطلب]

باز خط برخورد و باز ديو توقيف، علی کلائی

علی کلائی
شهروند امروز به دستور همان خط برخوردی که سال ۷۹ به قتل عام مطبوعات در ايران پرداخت تعطيل شد. احتمال پليسی شدن فضا و خط برخورد با بقيه جريانات فعال از قانونی، از ديدگاه جمهوری ولايی، تا غير قانونی، و از صاحب نشريه تا غير آن می رود ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

سايت تابناک: فعاليت‌های فرصت طلبانه برای تشنج در دانشگاه‌ها با نزديک شدن به روز دانشجو

قضيه کوی دانشگاه و حوادث بعد از آن می‌توانست نقطه پرش برای ايران باشد. اگر در آن موقعيت سياستمداران با دعوت به سکوت، آن هم به بهانه اين که دشمن پشت دروازه‌های ايران است، اين حرکت را به انحراف و شکست نمی‌کشاندند، در حال حاضر مسلما وضع ما متفاوت با آنچه هست، می‌بود.

همزمان با نزديک شدن به شانزدهم آذر روز دانشجو، تحرکات بسياری در ميان برخی گروه‌های داخلی افراطی برای به انحراف کشاندن حرکت‌های دانشجويی و غايئله آفرينی در دانشگاه‌ها به چشم می‌خورد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


به گزارش خبرنگار «تابناک» در همين زمينه، چندی پيش يک عضو بلندپايه گروهک ملی ـ مذهبی‏ در نشستی بيان داشته است: همان طور که گفتم، انتخابات هم در اين وضعيت بی‌معناست. از اصلاح‌طلبان بايد پرسيد، هنگامی که وزارت کشور در اختيار شما بود، اين گونه شد؛ اينک چگونه می‌خواهيد سلامت انتخابات را تضمين کنيد؟

وی با اشاره به اينکه حوادث کوی دانشگاه بايد تکرار شود، افزود: قضيه کوی دانشگاه و حوادث بعد از آن می‌توانست نقطه پرش برای ايران باشد. مردم به محض اين که بفهمند که دانشگاه يک قدم برداشته، آنها ۲۰ قدم بر می‌دارند؛ چرا که دانشجو در ايران تقدس خاصی دارد. اگر در آن موقعيت سياستمداران محبوب دانشجويان، اعم از اصلاح طلب يا اپوزسيون، با دعوت به سکوت، آن هم به بهانه اين که دشمن پشت دروازه‌های ايران است، اين حرکت را به انحراف و شکست نمی‌کشاندند، در حال حاضر مسلما وضع ما متفاوت با آنچه هست، می‌بود.

همچنين از سوی ديگر، گروهی از اعضای «ت» به تازگی با يک عضو پناهنده و فراری خود ديداری داشته و در اين ديدار، پروژه عبور از مذهب و نظام را مطرح و بر آن تأکيد کرده‌اند، به گونه‌ای که اين جريان افراطی با طرح اين ادعا که بايد تابستان سردی که گذشت، به زمستان گرم تبديل شود، اظهار داشته‌اند که برنامه‌هايی را برای ماه‌های آتی تدارک ديده‌اند.

گفتنی است، بنا بر اظهارات منابع آگاه و نتيجه موضعگيری‌های اخير اعضای گروه‌ها و تشکل‌های افراطی اينچنينی در روزهای مانده به شانزدهم آذر، برگزاری تجمعات دانشجويی در محافل عمومی و انجام سخنرانی‌هايی عليه نظام و عقايد دينی و اعتراضات هماهنگ و سازماندهی شده به عملکرد دولت و برخی ارکان نظام، از جمله برنامه‌هايی است که در کنار پرداختن به موضوع قوميت‌ها برای تحريک‌ برخی اقوام در دانشگاه‌های تهران پيگيری می‌شود.

Copyright: gooya.com 2016