سه شنبه 27 تیر 1391   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

نمايشگاه کتاب تهران به ناشران خارجی بدهکارتر شد

خبرگزاری مهر ـ مسئولان نمايشگاه کتاب تهران که از دوره بيست و چهارم به ناشران خارجی بدهکار بوده و با وعده تسويه حساب، آنها را راضی به شرکت در نمايشگاه امسال کرده بودند هنوز بخش عمده‌ای از فروش ارزی نمايشگاه بيست و پنجم را هم به دست آنها نرسانده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، روزهای پايانی سال ۱۳۹۰ بود که مساله بدهی ۶.۵ ميليون يورويی نمايشگاه کتاب به ناشران خارجی شرکت‌کرده در بيست و چهارمين نمايشگاه کتاب تهران مطرح شد و کار تا آنجا پيش رفت که ناشران خارجی قصد حضور در نمايشگاه را نداشتند ولی با وساطت‌های نمايندگان ايرانی آنها و همچنين قول مساعد وزارت ارشاد برای پرداخت هرچه زودتر بدهی‌، تعدادی از اين ناشران در بيست و پنجمين نمايشگاه بين‌المللی کتاب تهران که ارديبهشت امسال برگزار شد، حضور يافتند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
نمايشگاه کتاب تهران در حالی در ۲۳ ارديبشهت ماه به کار خود پايان داد که هنوز بدهی سال گذشته خود را با ناشران خارجی به طور کامل تسويه نکرده بود و حال بدهی امسال نيز بدان اضافه شده بود.

با پايان نمايشگاه بحث تسويه حساب با ناشران خارجی بارديگر در دستور کار قرار گرفت و در فاصله چند ماه اخير نيز بخشی از اين بدهی به برخی ناشران پرداخت شد ولی اين بخش سهم کمی از کل بدهی نمايشگاه کتاب به ناشران خارجی است که به طلبکاران دو ساله نمايشگاه تبديل شده‌اند.

برنامه‌ريزی وزارت ارشاد اينگونه بوده است که به طور ماهانه بخشی از اين پول را در اختيار اين ناشران قرار دهد و تا آخر شهريور ماه امسال طلب نمايشگاه بيست و چهارم و بيست و پنجم به طور کامل تسويه شود ولی با توجه به اينکه تنها دو ماه ديگر تا پايان وقت وعده داده شده باقی مانده است آيا اين اتفاق خواهد افتاد؟

رسم مرسوم نمايشگاه کتاب اينگونه بوده است که بخش عمده‌ای از پول ناشران خارجی حاضر در نمايشگاه را تا نمايشگاه فرانکفورت تسويه می‌کرد که سال گذشته اين اتفاق نيفتاد و حال پرداخت‌های سال گذشته به امسال اضافه شده است.

مساله مهم اين است که اگر نمايشگاه کتاب در پرداخت اين پول تا تاريخ موعود بدقول شود، اعتماد ناشران خارجی نسبت به قول‌های وزارت ارشاد به عنوان نهاد متولی فرهنگی و برگزارکننده نمايشگاه بين‌المللی کتاب تهران از بين خواهد رفت و اين احتمال تقويت می‌شود که سال آينده از حضور در نمايشگاه سر باز زنند و اين موضوع قطعا در دسترسی قشر فرهنگی به ويژه دانشگاهی به کتاب‌های روز جهان خلل ايجاد می‌کند.

از سوی ديگر نمايندگان داخلی اين ناشران هم در معاملات خود با طرف خارجی با مشکل رو به رو می‌شوند و بخشی از اعتمادی که در طول سال‌ها کسب کرده‌اند، مخدوش خواهد شد؛ چراکه تعدادی از ناشران خارجی به پشتوانه قول مساعد نماينده داخلی خود در نمايشگاه کتاب امسال حاضر شدند.

حال بايد ديد وزارت ارشاد تا شهريور ماه تمام بدهی خود به اين ناشران را پرداخت خواهد کرد و به اين قائله پايان خواهد داد يا خير؟ همچنين بايد ديد وزارت ارشاد در سياست‌های ارزی کشور و معادلات جديد آن چه جايگاهی برای خود و مواردی چون نمايشگاه بين‌المللی کتاب تهران تعريف کرده است؟


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016